بایگانی برچسب: s

تدوین شیوه نامه انتخابات تشکل ها و انجمن های علمی کشور

شرکت دانش بنیان

دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین شیوه نامه انتخاب نمایندگان تشکل ها و انجمن های علمی کشور خبر داد و گفت: این شیوه نامه با هماهنگی وزارتخانه های علوم و بهداشت تدوین شد.
به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی در حاشیه جلسه ۱۶۲ کمیسیون های دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران در وزارت علوم گفت: شیوه نامه انتخاب نمایندگان تشکل ها و انجمن های علمی کشور در شورای عتف به تصویب کمیسیون های دائمی این شورا رسید.

ادامه خواندن تدوین شیوه نامه انتخابات تشکل ها و انجمن های علمی کشور